Ένας γέρος στη Βραζιλία, ταΐζει τα κολιμπρί στην κουζίνα του!..