Αυτό το σκίτσο είναι τυπωμένο σε βιβλίο που εκδόθηκε πριν από 800 χρόνια!..