Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Δεν είναι παράθυρα,..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Είναι ζωγραφισμένα στον τοίχο, από τον Pejac!..