Αυτή είναι η πρώτη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή!.. (1975)