Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Δηλαδή, μπορεί να βλέπει τί γίνεται πίσω από την πλάτη του!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ