Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Το τρενάκι που δεν έχει πρώτο, αλλά ούτε και τελευταίο βαγόνι!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

You almost have to feel bad for Isaac Newton. Despite all of his groundbreaking discoveries in mathematics and physics, his accomplishments have just been eclipsed by a man named James Risner who has somehow bent the laws of the universe to build an infinitely-looped spiral model railroad.

Source: You Can Watch Forever But the End of This Infinite Model Train Will Never Arrive