Το χιόνι μπορεί να προκαλέσει ακόμα και αστείες καταστάσεις!