Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Πρόσεχε αυτούς που σε πλησιάζουν με “φιλικές” διαθέσεις!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

A tropical octopus has some strange behaviors. It taps prey on the shoulder and startles it into its arms. It also mates beak-to-beak as if kissing.

Source: Watch: This octopus has an odd way of trapping prey – Futurity