Όταν είχε νερό το ποτάμι, εδώ λειτουργούσε ένας μύλος!..