Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Ο άνθρωπος – δέντρο θα μπει στο χειρουργείο!.. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Abul Bajandar has a rare disease that causes massive, bark-like warts to sprout on his hands and feet.

Source: Bangladesh’s ‘Tree Man’ is All Set for Surgery | Mental Floss