Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Η πρωτότυπη πρωτοβουλία ενός ξεχωριστού καλλιτέχνη!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Wes Modes, an artist and lecturing professor at UC Santa Cruz and a crew full of creative mates built a shanty boat out of found materials and trash and ro

Πηγή: Artist Rides Rivers in a Homemade Shantyboat to Learn About the People Who Live on the Banks