Η Κόλαση, όπως αποτυπώθηκε στο μεσαιωνικό χειρόγραφο Hortus deliciarum