Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Οι καταρράκτες Horsetail Falls, στο Yosemite, μερικές μέρες κάθε Φεβρουάριο φωτίζονται από τον Ηλιο με αυτόν τον παράξενο τρόπο,..