Εκτέλεση με κανόνι, στο Ιράν, μέσα του 19ου αιώνα,..