Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Αναλογικός υπολογιστής του 1968!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

analogcomputer