Αυτό είναι ένα σύννεφο, που εμφανίστηκε στην Πορτογαλία!..