Δείτε, πώς το βραστό νερό γίνεται απότομα ατμός και πάγος, στους -30 βαθμούς!..