Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σκορπίνα μητέρα,.. Μην πλησιάζετε πολύ κοντά,..