Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ποτέ δεν ξέρεις τί μπορεί να υπάρχει μέσα σε μια σταγόνα νερό!..