Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Οχι, δεν είναι πόδια,.. Είναι ένα πρόσωπο: Ενα από τα πρόσωπα της κοινωνικής αδικίας!.. Αν δεν το βλέπετε, πλησιάστε πιο κοντά!..