Το λιμάνι του Αμβούργου σε έγχρωμη φωτογραφία του 1800,..