Όποιος δεν συγκινείται με αυτή την εικόνα, δεν είναι Άνθρωπος,..