Όνειρο κάθε σκόνης είναι να γίνει κάποτε λασποβροχή!..