Ωραίο σημείο για να κάτσεις να σκεφτείς το νόημα της ζωής,..