Ωραία φωτογραφία, αλλά η μηχανή δεν νομίζω να είναι σε κίνηση,..