Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Φωτ.: Χ. Ρουσόπουλος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ