Φοβερά σύννεφα καταιγίδας, πλησιάσουν το Σικάγο,..