Το menu ενός αμερικάνικου μπορντέλου, από το 1912!..