Το ψάρι με το διαφανές κεφάλι, ζει στον Ειρηνικό!..