Το χωριό St.Pierre, βρίσκεται σε νησί της βόρειας Αμερικής, αλλά ανήκει στη Γαλλία!..