Το Κάστρο Ράγκλαν στην Ουαλία, θα ήταν φοβερό στην ακμή του!..