Τοπίο στο ορος Ρενιέ, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον,..