Τον κυνηγό δεν σας τον δείχνουμε, γιατί είναι …σκοτωμένος!