Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Τα πλαστικά στο περιβάλλον, είναι θάνατος!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ