Τα κουτάβια Πομεράνιαν κάθονται μ’ αυτόν τον περίεργο τρόπο!..