Τα «Αγγλικά» ενός Γερμανού μπορεί να έχουν δραματικές συνέπειες!..