Στους περίφημους καταρράκτες Ιγκουαζού, υπάρχει και ένα …νησί!