Στη Νορβηγία, πρέπει να έχεις άνεση χρόνου και να ταξιδέψεις με τρένο,..