Στη Ζιμπάμπουε, με 100 δισεκατομμύρια δολάρια, παίρνεις …τρία αυγά!