Στην Ιρλανδία, γίνεσαι ποιητής, θέλεις – δεν θέλεις,..