Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Στην Ιρλανδία, αυτό, επιτρέπεται από έναν παλιό νόμο, που δεν έχει ακόμα καταργηθεί!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ