Στην Ελβετία, ο Χειμώνας είναι ήδη προχωρημένος,..