Στην Αυστρία, όταν χιονίζει, να θυμάσαι πού άφησες το αυτοκίνητό σου,..