Σκατόμπατσοι υπάρχουν παντού,.. Αυτός είναι Βραζιλιάνος!..