Σε κάποιο μέρος του κόσμου, αυτό είναι ένα άθλημα!..