Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Ρωσία,.. Σπήλαιο στον πάγο,..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ