Πώς σκοτώθηκε;.. Οδηγούσε αυτοκίνητο;.. Όχι, …έλκυθρο!