Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Πώς σκοτώθηκε;.. Οδηγούσε αυτοκίνητο;.. Όχι, …έλκυθρο!

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ