Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Πώς ένα αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δύο κομμάτια!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ