Πώς ένα αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δύο κομμάτια!..