Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Πρόσωπο φυλακισμένο στη σανίδα!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ