Προσπαθεί ο άνθρωπος, αλλά το μεγαλείο της Φύσης δεν μπορεί να το φτάσει,..